прескочи до менюто

Природосъобразно рециклиране на автомобили

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални места, пригодени за целта. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството и по този начин се щади околната среда. Контролираното предаване, подготовката, демонтажът и рециклирането на остатъка от автомобила се извършва на 4 природосъобразни етапа за рециклиране на автомобили.

Четирите фази в процеса на рециклиране

  • Рециклирането на автомобила започва с контролираното му предаване на оторизирано място или в оторизиран за целта демонтажен сервиз. Тук се издава сертификат за рециклиране, който е необходим за по-нататъшната процедура при спиране на автомобила от движение.
  • Отстранява се акумулаторът, въздушните възглавници и пиротехническите части се обезвреждат. Същинското рециклиране започва с източване на течностите от автомобила на определено за целта място. На това място се източват, например, фреонът и спирачната течност, антифризът, маслото на мотора и на предавателната кутия, горивото се изсмуква със специално приспособление. Различните течности се сортират в съответни съдове и се съхраняват или рециклират в съответни заводи.
  • При демонтажа частите, които могат да бъдат използвани отново, се заделят. Например разглобените от специалисти двигатели се подготвят в специални места за прецизно рециклиране. Ценните материали като благородните метали от катализатора се рециклират в отделен цикъл.
  • Останалите части на автомобила се транспортират за по-нататъшна обработка в съответни заводи за нарязване на скрап. Там останалите части от автомобила се нарязват и сортират. Пластмаси, текстил, метали се използват отново.