прескочи до менюто

Проект за повторно използване

Заготовените, оглозгани автомобили се нарязват от съоръжение за преработка на отпадъци, след което частите се групират за следващите фази на повторната употреба. Подбраните елементи се подреждат в нови групи с различни технологии (магнитни, увличащи, окачващи), като по този начин се получават такива купища материали, от които може да се добият вторични суровини.

При демонтажа и подбора се формират групи материали, които може да се усвояват повторно (напр. за заместване на въглищата в леярската шлака или за регулиране на водното съдържание в канализационната кал), съответно може да се преработват в циментовата промишленост. Този производствен процес дава възможност за 85% повторно използване на автомобилите, както и съществено се намалява количеството крайни отпадъци, което попада в сметищата.