прескочи до менюто

Природосъобразно рециклиране на автомобили

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални места, пригодени за целта. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството и по този начин се щади околната среда. Контролираното предаване, подготовката, демонтажът и рециклирането на остатъка от автомобила се извършва на 4 природосъобразни етапа за рециклиране на автомобили...[прочети още]

Проект за повторно използване

Заготвените, оглозгани автомобили се нарязват от съоръжение за преработка на отпадъци, след което частите се групират за следващите фази на повторната употреба. Подбраните елементи се подреждат в нови групи с различни технологии (магнитни, увличащи, окачващи), като по този начин се получават такива купища материали, от които може да се добият вторични суровини.
При демонтажа и подбора се формират... [прочети още]

Дейностите по рециклирането - през целия жизнен цикъл на автомобилите

За да се управлява и следи изпълнението на целите относно политиката по опазването на околната среда и да се гарантира пълно съответствие със законодателството и интегриране на екологичните характеристики през целия процес на стопанската дейност, голяма част от компаниите производители на автомобили разполагат с работни групи... [прочети още]

Какво се случва с излезлите от употреба МПС?

Автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот, се наричат "излезли от употреба МПС". Понастоящем приблизително 75 до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции - както черни, така и цветни метали, се рециклират... [прочети още]