прескочи до менюто

Любопитни факти

 • Прогнозира се в страната годишно да излизат от употреба около 35 – 40 хил. автомобила. Според данни на КАТ и ИАОС за година реално излизат от употреба между 60 и 65 хил. Очаква се през следващите 5 години да има покачване от порядъка на 10 – 15 %.
 • Около 48% от МПС в страната са на възраст между 11 и 20 г. при оптимален живот на едно МПС около 11 – 12 г. Данните показват, че над 1 300 000 автомобили ще бъдат извадени от употреба и насочвани за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на компоненти и части от тях. Прогнозира се до 2010 г. тези МПС да бъдат окончателно извадени от употреба. От тях през следващите две години ще бъдат рециклирани и оползотворени поне 30% съгласно изискванията на Директивата и заявените от страната ни преходни периоди във връзка с подписването на Договора за присъединяването на РБ към ЕС.
 • Увеличението на пуснатите на пазара автомобили годишно ще бъде между 10 и 12%.
 • По експертна оценка реално излезлите от употреба МПС към момента са около 500 000. Трябва да се има предвид също така, че прекратяването на регистрация в КАТ на МПС е доброволен акт от страна на собствениците. 
 • За спрените от движение по технически причини МПС не се заплаща годишен имуществен данък. Няма забрана обаче собствениците им да ги съхраняват в частен имот. Съхраняването им в частен имот, а нерядко и на земи с общинска (държавна) собственост, има особено негативен екологичен ефект. Територията, върху която се съхранява автомобилът, не е пригодена за събиране на течности и разливи. Подобен род действия на собствениците нерядко причиняват значими екологични щети, тъй като течностите от автомобила се отвеждат директно в канализационната мрежа или още по-лошо – в почвите или водоемите.

По тези причини пред ЕКОРЕСОР АУТО се явява приоритетен въпросът за стимулиране на собствениците на такива возила да ги предават доброволно на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на МПС, с оглед тяхното правилно третиране.


 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство